Pilates Stretches
Na een ruime ervaring van meer
dan 10 jaar als medewerker in
verschillende grote en kleine
bedrijven, heb ik er bewust voor
gekozen individuen en bedrijven
te steunen naar meer
welzijn, happiness en harmonie.
 
Meer welzijn in jouw leven en in
jouw bedrijf draagt bij tot een verhoogde
productiviteit, een afname van het absenteïsme
en een toename van de motivatie en
betrokkenheid van de medewerkers.
Stap per stap mensen begeleiden naar
een lichaam en geest in balans zodat ze in hun
volle potentie en kracht staan, is mijn missie en
passie. Worden wie je in je kern bent!
 
​Sabrine Vandendriessche  -  info@shiatsu-sabrine.be 
0478/928 734 - 3040 Huldenberg